Սարուխան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1132 ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական) շինարարություն (տեղադրման) թույլտվության համար (տող 1133 + տող 1334), որից`  4500Միանվագ  Ընտրել
1133 աա) Հիմնական շինությունների համար 9001751031354500Միանվագ0-300 քմ Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար  1500Միանվագ  Ընտրել
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար  3000Եռամսյակային  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 90017510324230000Տարեկան  Ընտրել
1137Ա դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 9001751032341500Եռամսյակային0-26 քմ 1500, 26-50 քմ 3050 Ընտրել
1137Բ դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար 9001751033411500Եռամսյակային0-26 քմ 1500, 26-50 քմ 3050դ Ընտրել
1142Բ թբ)այլ գովազդ 900035050278450Ամսական  Ընտրել
1351Դ Համ. ենթ. արվեստի դպրոցի ծառայություններից օգտվողների համար տեղական վճար 9001750008023000Ամսական  Ընտրել
1354Ա Աղբահանության վճար (Ֆիզիկական անձանց) 900175000893100Ամսական1 բնակչի համար Ընտրել
1354Բ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐ (Իրավաբանական անձանց) 90017500115650Ամսական1 քմ Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ